پروژه های اجرا شده شرکت یاشاالکترونیک | یاشاالکترونیک

پروژه های اجرا شده شرکت یاشاالکترونیک

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند موتورخانه، هواسازها، تهویه و کنترل یکپارچه سیستم هوشمند روشنایی پروژه ساختمان مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تهران، نیاوران

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند موتورخانه، هواسازها، تهویه و کنترل یکپارچه سیستم هوشمند روشنایی پروژه بیمارستان تخصصی نیکان تهران – اقدسیه

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند موتورخانه، هواسازها، تهویه و کنترل یکپارچه سیستم هوشمند روشنایی پروژه بیمارستان 540 تخت خوابی پیوند اعضا بوعلی سینا فاز 2 شهر صدرا با 75000 متر مربع زیربنا

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 18 واحدی سروناز دکتر امانی (خیابان قم آباد)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 18 واحدی رزمی – مهندس اصلان جنوبی (بلوار شاهد)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 44 واحدی دکتر نعمتی – مهندس ایروانیان (معالی آباد-پزشکان)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 12 واحدی مهندس صدق آمیز (خیابان قم آباد)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 12 واحدی شرکت سرمایه گذاری سپهر و آقای یارمحمودی – مهندس ایروانیان (خیابان مهر)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 14 واحدی زنبق – مهندس انوشیروان اکبری(فرهنگ شهر)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 9 واحدی مهندس دهقان (قصردشت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 9 واحدی آقای خورشیدیان(خیابان میرزا کوچک خان)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 10 واحدی آقای کشاورز (خیابان زرگری)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 7 واحدی آقای مینایی مهندس ایروانیان(قصردشت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 8 واحدی مهندس قاسمی فرد (نیایش)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 8 واحدی مهندس جعفری مهندس دبیری ( قصردشت ک78 )

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 7 واحدی اقای دریانورد(خیابان ارم)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 7 واحدی آقای نوری (بلوار شاهد)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 7 واحدی مهندس ابراهیمی(بلوار شاهد)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 6 واحدی آقای جعفری (خیابان قم آباد)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 6 واحدی تجاری / مسکونی آقای رحیمی (خیابان نارون)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 7 واحدی مهندس غفاری پور(خیابان ستارخان)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 6 واحدی آقای فاموری (قصردشت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 6 واحدی آقای دکتر آقا صادقی – مهندس قهرمان پور (قصردشت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 6 واحدی آقای کوهستانی (بلوار شاهد)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 6 واحدی آقای ابراهیمی (خلبان رادفر)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 6 واحدی آقای سبحانی(کیش)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 6 واحدی مهندس رنجبر(خلبان رادفر)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی و تجاری 5 واحدی مهندس شهسواری(قصردشت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 5 واحدی آقای مختاری مهندس غلامپور(قدوسی غربی)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 5 واحدی آقای کریمی مهندس اصلان جنوبی (قصردشت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 5 واحدی آقای دکتر کریمی(عفیف آباد)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی و تجاری 5 واحدی مهندس راسخ(فرهنگ شهر)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 5 واحدی آقای جباری(قدوسی غربی)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 4 واحدی مهندس جعفری (زرگری)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 4 واحدی مهندس جعفری (قصردشت ک78)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 5 واحدی آقای حجازی(بلوار صنایع)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 4 واحدی مهندس ناصری (زرگری)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 4 واحدی مهندس ابوالحسنی(محمودیه)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 4 واحدی آقای ذوالنوریان(قصردشت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 4 واحدی مهندس توکلی(قصردشت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 4 واحدی مهندس گودرزی(ستارخان)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند 4 عدد ویلای آقای ناصری(خیابان میرزاکوچک خان)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 3 واحدی دکتر نیک نام(نیایش)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 3 واحدی آقای نوروزی پور(قصردشت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 3 واحدی آقای امیری مهندس ایروانیان (فرهنگ شهر)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 3 واحدی آقای اسکندری (خیابان جام جم)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 3 واحدی آقای نصیری (زرگری)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 3 واحدی دکتر خون جوش(قدوسی شرقی)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 3 واحدی آقای زارع (شاهد)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 3 واحدی آقای راستی(لار)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 3 واحدی آقای لشنی زادگان(محمودیه)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند 3 واحدی آقای کاروانی(لار)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 3 واحدی آقای میر نوری(اصفهان)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مجتمع مسکونی 3 واحدی مهندس کهن (قدوسی)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند2 واحد از مجتمع مسکونی آقای جمالی(معالی آباد-خلبانان)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند2 واحد از مجتمع مسکونی کاج(بلوار شاهد)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند فروشگاه 3 واحد تجاری آقای نوروزی پور وصال

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند پروژه مزرعه گل و گیاه پردیس ساختمان مدیریت(دوکوهک)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای حدائق نیا – مهندس انوشیروان اکبری(بلوار شاهد)  

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند2 واحد از مجتمع مسکونی مهندس دهقان (نیایش)

 

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای کرهانی – مهندس مهرداد ایروانیان(قصردشت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی سرکار خانم دستانی مهندس مهرداد ایروانیان(قصردشت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند پروژه مزرعه گل و گیاه پردیس ساختمان اداری(دوکوهک)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای رحیمی – مهندس انوشیروان اکبری(قصردشت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای شکری پور مهندس انوشیروان اکبری(قدوسی غربی)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای بازرگان – مهندس انوشیروان اکبری(خیابان نارون)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای دکتر مرزبان(نیایش)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای دکتر کجوری(بلوار شاهد)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای دکتر رشته احمدی-مهندس انوشیروان اکبری(بلوار شاهد)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای دکتر رفیع السادات(صدرا)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای دکتر تدین(ستارخان)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای دکتر معرف(نیایش)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای دکتر هوشمند (ارم)

 

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای دکتر محمودی(نیایش)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای دکتر حاتمی(شهرک آرین)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای دکتر آرین مهندس عبدشاه

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای دکتر باقری مهندس عبدشاه(قصردشت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای دکتر شکوه(شهرک آرین)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای دکتر ترابی مهندس آرش محمودی(معالی آباد)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی 2 واحدی خانم دکتر مینا مهندس قهرمان پور(خلبان رادفر)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای دکتر مقصودی(بلوار چمران)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای فهندژ سعدی(قصردشت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای مصلح(قصردشت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای بازرگان(قصردشت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای نوروزی (تاچارا)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای مصلحیان(قدوسی غربی)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای جمالی(ستارخان)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای شهریاری(خیابان فردوسی)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند آپارتمان مسکونی آقای نصری(عفیف آباد)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ویلای مسکونی آقای نصری(صدرا)

طراحی  و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای هدایت(فرهنگ شهر)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای کریمی(قصردشت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای رحیمی(بلوار ارم)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی مهندس اثنی عشر(فرهنگ شهر)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی مهندس جعفری(بلوار شاهد)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای نیکونژاد(نی ریز)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای سلیمی(بلوار جمهوری)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای  محمدی(نیایش)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان ویلای صدرا

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند سیستم صوتی ساختمان مسکونی آقای عرفانی(خیابان ساحلی)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند سیستم صوتی ساختمان مسکونی آقای زارع(بلوار ارم)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای قهرمانی(نیایش)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی مهندس خیری(قصردشت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای جمالی(ستارخان)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند سیستم صوتی ساختمان مسکونی آقای یقطین(خیابان ساحلی)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی مهندس کرمی(بلوار ارم)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای فقیه(قصردشت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی سرکار خانم نگهبان(خیابان میرزا کوچک خان)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای سرمست(قصردشت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای نوری(قصردشت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ویلای  مهندس غلامی(صدرا)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی  آقای کریما(اوز-لار)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی  مهندس خرم(قدوسی غربی)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی آقای عارف(قصردشت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان جهانگردی اصفهان

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی  آقای خورشیدی(گلدشت معالی آباد)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان مسکونی  مهندس رئیسی(قدوسی شرقی)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند فروشگاه یونا – نماینده محصولات Bosch (قصردشت)

 

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان اداری CDA (رحمت آباد)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان اداری شرکت فاتح صنعت کیمیا (شهرک صنعتی)

 

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند کارواش آبنیک( فرهنگ شهر)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند باشگاه ورزشی آرتای(خیابان جهاد)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند فروشگاه آقای معمار(قدوسی غربی)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند دفتر مدیریت شرکت TOYO

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان اداری کارخانه پپسی

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند دفتر مدیریت کارخانه شیراز مرغ

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند رستوران شاطر عباس(قدوسی غربی)

 

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند رستوران سنتی وکیل(خیابان طالقانی)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند ساختمان شرکت Trust

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند سیستم صوتی فروشگاه آرتا مارکت(قدوسی غربی)

 

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند کلینیک دندانپزشکی دکتر حکمت (بعثت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند مطب دکتر آقاصادقی (قصردشت)

 

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند واحد تجاری آقای نصیری(ستارخان)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند دفتر هواپیمایی پرپرواز مهندس عبدشاه(بلوار بعثت)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند فروشگاه آقای چالاک مهندس عبدشاه(خیابان فردوسی)

طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند دفتر مدیریت شرکت سرمایه گذاری سپهر(بلوار ارم)

درباره یاشاالکترونیک

شرکت یاشا الکترونیک در سال 1388 با هدف ارائه خدمات کنترل هوشمند ساختمان در شیراز تاسیس گردید. موسسان شرکت با تحلیل دقیق نیازمندی های بازار و شناسایی بازارهای هدف، اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای و هوشمند سازی ساختمانهای مسکونی نمودند، به طوری که امروزه یاشا الکترونیک به عنوان یک شرکت پیشرو در بازار ساختمان مسکونی هوشمند شناخته می شود.

QR شرکت

qr-yashaco-min(1)

آدرس و اطلاعات تماس

شیراز,خیابان فصرالدشت,
نبش کوچه 54,
ساختمان گلبرگ واحد 21.

ایمیل: info@yashaco.ir
تلفن : 36284068 - 071
فکس : 36280880 - 071

Top